Anubias

 

Anubias afzelii Schott

Anubias barteri Schott      
Anubias gigantea A.Chev. ex Hutch.        
Anubias gilletii De Wild. & T.Durand      
Anubias hastifolia Engl.