Sauromatum diversifolium (Wall. ex Schott) Cusimano & Hett.

DISTRIBUTION: Nepal to SC China & Cambodia

DS847 from Zhongdian, NW Yunnan, China
Image Copyright © 2011 by David Scherberich

DS847 from Zhongdian, NW Yunnan, China
Image Copyright © 2011 by David Scherberich